Foto: Claudia Kamergorodski

Rénanim is een stichting, opgericht in 2006 door Nadine Gorin en Nancy Schwartz z”l.

Momenteel bestaat het bestuur uit Lizzy Kukenheim-Blitz (voorzitter), Marijke Sterman-Vleeschdraager (penningmeester) en Lex Greuter (secretaris).

Al vanaf het begin staat ons koor onder de professionele leiding van dirigente Marcela Obermeister-Shasha. Het repertoire omvat inmiddels een uitgebreide verzameling Joodse muziek, van barok tot hedendaags, van oorspronkelijk liturgische koorwerken uit Italië en bewerkte traditionele volksliedjes uit Spanje en Midden-Europa tot arrangementen van populaire Israëlische liedjes. Dat alles gezongen in het Jiddisch, Ladino en Hebreeuws.
Ook zingen we bewerkingen van klassieke werken vertaald naar het Hebreeuws. Het repertoire wordt jaarlijks voor alle Rénanim koren vastgesteld en aangevuld met nieuwe liederen en naar keuze van onze dirigent en de koorleden.

Dirigenten

Marcela Obermeister-Shasha

is geboren in Argentinië. Na haar studie aan het conservatorium van Buenos Aires, waar zij lessen volgde bij Vivian Tabbush en Marcelo Silberleib, volgde zij een opleiding koordirectie aan de Rubin Academy in Tel Aviv bij Avner Itai. Sinds 1994 werkt zij al met nationaal bekende kinder- en jeugdkoren.

Van 2000 tot 2002 studeerde zij koordirectie bij Jos van Veldhoven en Jos Vermunt van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Marcela leidt onder meer het Sjir Chadasj Koor van de LJG in Amsterdam. Daarnaast leidt ze het Koor Diplomatiek (Ministerie van Buitenlandse Zaken), het koor van de Raad van State en het koor esGROOT in Den Haag.

Oz Shasha

de echtgenoot van Marcela, verzorgt elk seizoen enkele repetities waarop extra aandacht wordt besteed aan stemvorming.

Oz is geboren in Kfar Saba, Israël. Hij volgde zijn opleiding zang en koordirectie aan de Rubin Academy of Music en een studie BA Muziekwetenschap aan de Universiteit van Tel Aviv. Sindsdien werkt en zingt hij als solist bij verschillende koren en muziekgezelschappen.

Vanaf 2000 volgde Oz een opleiding klassieke solozang  (counter tenor) bij het Koninklijke Conservatorium Den Haag. Hij was een aantal jaren dirigent van Rénanim Amsterdam (voordat dit koor weer samenging met Utrecht), is dirigent van koor “Zingen voor je leven” en  vrouwenkoor “Raadhuis”, beide in Den Haag en is ook zangpedagoog

Internationaal

Avner Soudry

In 1998 werd Rénanim opgericht door Avner Soudry in Nice. In de loop der jaren hebben koren uit verschillende Franse steden, Brussel,  Amsterdam (2006), en Berlijn (2022) zich bij deze organisatie aangesloten.

Gezamenlijk streven  zij ernaar het Joodse muzikale erfgoed van gemeenschappen uit de hele wereld meer bekendheid te geven, in eigen kring én bij een breder publiek. In alle Rénanim koren wordt – voor een groot deel – hetzelfde repertoire Twee maal per jaar vindt er een bijeenkomst plaats van alle Rénanim koren. Op deze zogeheten Rénania, die telkens in een andere stad plaatsvinden, kunnen koorleden elkaar ontmoeten, een weekend samen repeteren en de Renania afsluiten met een concert. De leiding van deze bijeenkomsten is in handen van Avner Soudry, daarbij ondersteund door dirigenten van de verschillende deelnemende koren.

Er zijn Rénanimkoren in Nice, Dijon, Nantes, Parijs, Brussel, Berlijn en Amsterdam.

De website van Rénanim in Frankrijk kun je hier vinden.

Avner verliet als 19-jarige zijn geboorteland Marokko om in Israël te gaan wonen. Naast een studie wiskunde in Jeruzalem bekwaamde hij zich ook in muziek en koorzang. Na vele jaren als amateur muzikaal actief te zijn geweest en na een studie koordirectie kon hij zich vanaf 1993 beroepsmatig wijden aan het dirigeren van koren.

In 1996 werd hij benoemd tot dirigent van het  Ensemble Polyphonique van Nice, de stad  waar hij sindsdien woont. In 2001 richt hij het strijkorkest Ensemble Instrumental de Nice op.

Zijn liefde voor de Joodse cultuur en het gemis aan Joodse koormuziek dat hij ervoer in Frankrijk, inspireerden hem een Hebreeuws koor op te richten, Rénanim Nice, inmiddels uitgegroeid tot een internationale koororganisatie!

 

Na 25 jaar houdt Avner het voor gezien. Hij wordt per juni 2023 opgevolgd door

David Baltuch.

David Baltuch werd geboren in Roemenië in 1959. Hij studeerde aan het Conservatorium van Brussel piano, kamermuziek, harmonie, contrapunt, fuga, orkestratie en orkestdirectie, evenals orkestdirectie aan de Ecole Normale Alfred Cortot in Parijs.

Daarnaast woonde hij seminars bij van de Association of British Choir Directors in Londen, waar hij het Intermediate Certificate for Choral Conducting behaalde.

Ten slotte volgde David Baltuch zomercursussen dirigeren bij Benjamin Zander, Dominique Roits en Bernard Tétu.

Zijn artistieke activiteiten omvatten koor- en orkestdirectie, evenals pianospel en compositie.

Naast zijn artistieke activiteiten is David Baltuch bezig met een academisch PhD-programma aan de Birmingham City University, waar hij het dirigeerproces bestudeert en theoretiseert.

David Baltuch realiseerde verschillende cd’s als pianist en als dirigent, en leidt de Muziekacademie in Farciennes (België).

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren