Reglement Rénanim

1. Door middel van Hebreeuwse koorzang, geeft de beweging Rénanim een boodschap mee van liefde voor het Joods muzikale erfgoed, zowel oud als modern. De Rénanim koren zijn gemengd en staan open voor iedereen. De beweging streeft, d.m.v. haar activiteiten, naar intra- en interculturele tolerantie.

2. Het financiële management van de beweging is in handen van de overkoepelende “Association Rénanim: Mouvement de Chorales Hebraïques “ (geregistreerd in de Alpes Maritimes, Frankrijk). De koren dragen de naam Rénanim, met een door hen gekozen toevoeging, bv. de naam van de gemeente, of plaatsnaam. Door hun jaarlijkse bijdrage participeren de koorzangers aan de activiteit van de beweging, zonder echter lid te zijn van de overkoepelende vereniging. Elk koor is financieel zelfstandig. Het koor beslist over haar contacten met de locale autoriteiten, haar zangers en haar dirigent; die kan op vrijwillige basis of betaald in functie zijn. Concerten worden door elk koor zelfstandig georganiseerd. De kosten en baten ervan zijn ook geheel voor het koor zelf. De dirigent wordt benoemd door het koor in overleg met de muzikaal directeur. De dirigent is verantwoordelijk op muzikaal niveau. De dirigent kan, in overleg met het bestuur van het koor, beslissen over de frequentie en duur van de repetities, alsmede over de deelname van elke koorzanger aan de concerten en repetities (afhankelijk van zijn of haar kennis van het repertoire). Een muzikale terugkoppeling zal regelmatig door de muzikale directeur van de beweging aan de dirigent gevraagd worden.

3. Het repertoire van Rénanim is verplicht voor alle koren. Het bestaat uit polyfonische liederen (3 en 4 stemmen) a capella, in het Hebreeuws, het Jiddisch en het Ladino. De partituur wordt geleverd door de beweging, voor exclusief gebruik van haar leden.

4. Rénanim organiseert (twee soorten) jaarlijkse bijeenkomsten, de zgn. Rénania, waarin gewerkt wordt aan het verplichte repertoire van dat jaar met alle andere koren. Maar Rénanim behelst boven alles de vrije locale initiatieven: workshops, concerten, en vooral het plezier om samen het gezamenlijke repertoire te zingen. Een lokaal koor kan voor het geven van een concert altijd een beroep doen op koorzangers van andere koren van Rénanim om versterking te krijgen.

5. De muzikaal directeur van Rénanim garandeert een professionele follow-up van elk koor. Hij wordt één keer per jaar ontvangen door elk koor voor een workshop met de zangers en hun dirigent en voor een inspectie, ingrijpen inzake discipline, verhouding met werktempo, etc. Als de muzikaal directeur tot de conclusie komt dat het koor het verwachte kwaliteitsniveau niet heeft bereikt, behoudt hij zich het recht voor veranderingen op te leggen of het koor op te heffen.

6. Elk Rénanim koor tekent een convenant van deelname, waarin het zich verplicht een jaarlijkse contributie van € 40,- per lid af te dragen aan de beweging. De betaling van de jaarlijkse bijdrage zal begeleid worden door een namenlijst*) met de persoonlijke gegevens van de koorleden. Een koor verplicht zich deze lijst aan het begin van elk bewegingsjaar bekend te maken. De beweging met haar betalende deelnemers is verzekerd voor civiele beroepsaansprakelijkheid.

7. De naam Rénanim is beschermd. Een koor mag de naam Rénanim pas dragen als het lid is van de beweging en als de bijdragen van al haar leden zijn betaald.

Avner Soudry, oprichter en directeur

 

*) Van de leden van Rénanim-Nederland worden alleen naam, e-mailadres en stemsoort doorgegeven.