Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Renanim Nederland, gevestigd te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy-verklaring.

Contactgegevens: www.renanim.nl
Hermon 1, 1186 BC  Amstelveen
Lizzy Kukenheim@-Blitz is de contactpersoon inzake gegevensbescherming.
Zij is te bereiken via l.kukenheim@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Renanim Nederland verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– voor- en achternaam
– geboortedatum
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Renanim verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Renanim Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het afhandelen van jouw betaling
– voor contact via telefoon of e-mail indien dit nodig is voor onze activiteiten
– voor het informeren over wijzigingen in onze activiteiten

Geautomatiseerde besluitvorming
Renanim Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Renanim Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– zangers: NAW, e-mailadres voor versturen contributie en communicatie over de activiteiten van het koor: tot opzeggen actieve deelname.
– oud-leden en vrienden van Renanim: naam en e-mailadres voor mailing over de concerten en activiteiten van het koor: tot verzoek om verwijdering uit de mailinglijst of overlijden van de persoon.

Delen van persoonsgegevens met derden
Renanim Nederland verstrekt persoonsgegevens aan derden uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze activiteiten, bijvoorbeeld voor de beveiliging van concerten en evenementen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Renanim Nederland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Renanim Nederland.
Hiervoor kun je je wenden tot ngorin@planet.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Renanim Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ngorin@planet.nl.
Renanim Nederland heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
– beveiliging computer door wachtwoord
– beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.